Villkor för a-kassan

För att du ska kunna få ersättning från a-kassan måste du uppfylla ett antal grundvillkor. Du behöver till exempel ha arbetat i tillräcklig omfattning. För att få rätt till en ersättning som är baserad på tidigare inkomst behöver du också ha varit medlem under minst ett år.

För att få rätt till grundersättning - ersättning enligt grundförsäkringen - behöver du

Uppfylla arbetsvillkoret

Anmäld på arbetsförmedlingen, vara arbetslös och vara aktivt arbetssökande

För att få rätt till ersättning som baseras på din tidigare inkomst behöver du utöver att uppfylla ovanstående två villkor även

Uppfylla medlemsvillkoret

Du kan läsa mer om ersättningens storlek här

Arbetsvillkor

För att uppfylla arbetsvillkoret måste du ha arbetat minst 80 timmar per månad i minst sex månader inom den ettårsperiod som föregår att du anmäler dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen.

Medlemsvillkor

För att uppfylla medlemsvillkoret måste du ha varit medlem i någon a-kassa under 12 sammanhängande månader.

Arbetsvillkoret måste vara uppfyllt under medlemstiden för att du ska ha rätt till ersättning som baserad på tidigare inkomst.

 

Anmäld på Arbetsförmedlingen, arbetslös och aktivt arbetssökande 

För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste du utöver att uppfylla arbetsvillkoret och medlemsvillkoret även uppfylla de allmänna villkoren. Enligt gällande lagstiftning innebär det att du ska vara anmäld på arbetsförmedlingen, vara arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete för en arbetsgivares räkning och stå till arbetsmarknadens förfogande. Det betyder att du utöver att vara anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen även behöver vara aktivt arbetssökande.

Med aktivt arbetssökande menas i korthet att du i samråd med arbetsförmedlingen ska ta fram en handlingsplan där det framgår vad du behöver göra för att hitta ett nytt arbete. För frågor om handlingsplanen kan du kontakta arbetsförmedlingen.