Villkor

För att du ska kunna få ersättning från a-kassan måste du uppfylla ett antal grundvillkor.

För att få rätt till grundbeloppet behöver du

Uppfylla arbetsvillkoret.

Vara arbetslös/anmäld på arbetsförmedlingen.

För att få rätt till ersättning som baseras på din lön behöver du utöver att uppfylla ovanstående två villkor även

Uppfylla medlemsvillkoret.

Arbetsvillkor

För att uppfylla arbetsvillkoret måste du ha arbetat minst 80 timmar per månad i minst sex månader inom den ettårsperiod som föregår att du anmäler dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen.

Medlemsvillkor

För att uppfylla medlemsvillkoret måste du ha varit medlem i någon a-kassa under 12 sammanhängande månader.

Arbetsvillkoret måste vara uppfyllt under medlemstiden för att du ska ha rätt till ersättning som baserad på tidigare inkomst.