Om du arbetar deltid

I arbetslöshetsförsäkringen innebär deltidsarbete ett arbete som inte utförs på heltid. Det finns många olika typer av deltidsarbete. De vanligaste formerna är deltidsanställningar med fast arbetstid och arbete som utförs vid behov.

Om du arbetar i en deltidsanställning har du möjlighet att ansöka om att få a-kassa på deltid. Under upp till 60 veckor kan du få a-kassa för den tid du inte du inte arbetar. Ansökan om ersättning sker på vanligt sätt och du kan läsa mer om det här.

Vad ska jag göra om jag fått en deltidsanställning?

Om du får en deltidsanställning ska du så snart som möjligt meddela oss. Du gör det enklast genom Mina sidor. Du kan också skicka in en kopia på anställningsavtalet till oss.

När anställningen upphör ska du sedan skicka in ett arbetsgivarintyg till oss. Det görs också enklast via Mina sidor.

Om det är en anställning som pågår under en längre tid ska du skicka in arbetsgivarintyg till oss var fjärde månad. Det underlaget behöver vi för att se att rätt ersättning har utgått, samt för att se om du uppfyller villkoren för att kunna beviljas ytterligare ersättning när din ersättningsperiod tar slut.

Hur ska tidrapporterna deklareras vid en deltidsanställning?

Du kan läsa mer om hur dina tidrapporter ska redovisas här.

Hur många dagar får jag ersättning för per vecka?

Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring. Den arbetslösa tiden som a-kassan ska ersätta är skillnaden mellan den genomsnittliga arbetstiden som du hade under de tolv månader som föregick arbetslösheten och antal arbetade timmar i ditt deltidsarbete alternativt din nuvarande anställningsgrad.

Exempel:

Om du arbetade heltid vilket motsvarar 40 timmar per vecka och därefter går ner i arbetstid till 16 timmar per vecka får du tre ersättningsdagar från a-kassan för den veckan.

Den veckan räknas i sin tur som en deltidsvecka. 

Det finns även annan hindertid som kan påverka antal ersättningsdagar som betalas ut som till exempel om du är sjuk eller är föräldraledig.

Deltidsbegränsning 60-veckorsregeln

Om du beviljas a-kassa beviljas du alltid en ersättningsperiod på 300 dagar.

I upp till 60 veckor kan du kombinera arbete med deltidsarbete. När de 60 veckorna förbrukats upphör din rätt till arbetslöshetsersättning för veckor då du arbetar.

Du kan dock ha fortsatt rätt till ersättning för veckor då du är helt arbetslös om du har dagar kvar i din ersättningsperiod på 300 dagar.

Fast anställningsgrad, deltidsbegränsning 60-veckorsregel

Om du har en anställning med en fastställd anställningsgrad kommer all arbetslöshetsersättning som utgår under den anställningsperioden att avräknas som deltidsveckor.

Så även om du har en anställning på 50 procent som i praktiken innebär att du arbetar heltid varannan vecka, så kommer alla veckor under anställningsperioden att ses som deltidsveckor.

Behovsanställning, deltidsbegränsning 60-veckorsregel

Om du däremot har en behovsanställning och utför faktiskt arbete varannan vecka kommer den ersättningen som betalas ut för veckor som du inte arbetat inte att räknas av som deltidsveckor. Vid en behovsanställning anses det endast finnas ett anställningsförhållande när du faktiskt utför arbete.

Om deltidsveckorna tar slut

Om dina deltidsveckor skulle ta slut har du två alternativ:

  1. Fortsätta att arbeta deltid utan arbetslöshetsersättning.
  2. Sluta ditt deltidsarbete för att söka heltidsarbete och under tiden vara arbetslös på heltid.

Om du slutar ett arbete av detta skäl blir du inte avstängd från ersättning förutsatt att

  • Din inkomst från deltidsarbetet är lägre än a-kasseersättningen.
  • Samtliga deltidsveckor är slut när anställningen avslutas.

Om de två kriterierna inte är uppfyllda och du avslutar en anställning på egen begäran riskerar du att bli avstängd från arbetslöshetsersättning i 45 dagar.

Om du tackar nej till ett deltidsarbete

Om du tackar nej till erbjudet deltidsarbete riskerar du en avstängning på 5 ersättningsdagar vid första tillfället.

Om du tackar nej till ytterligare ett arbete inom samma ersättningsperiod riskerar du att bli avstängd 10 dagar.

Om du tackar nej vid ett tredje tillfället stängs du av 45 dagar.

Vid fjärde tillfället förlorar du rätten till ersättning.

Dagar som kan avräknas från avstängningstiden är vardagar där du antingen varit arbetslös eller utfört arbete. Avstängningen ska fullgöras inom 112 kalenderdagar. Om 112 dagar hunnit gå sedan anställningen upphörde utan att avstängningen fullgjort så försvinner de kvarvarande avstängningsdagarna. 

Några typer av deltidsarbete med särskilda regler

Beroende på hur du utför ditt arbete och vem som är din arbetsgivare eller uppdragsgivare finns några fall där särskilda regler gäller.

Semester från deltidsanställning med fastställd omfattning

Om du har en anställning på deltid med en fastställd omfattning och arbetar vissa dagar i veckan, räknas även de tjänstgöringsfria dagarna som semesterdagar vid en längre semesterledighet.

För att du ska få rätt ersättning ska du skriftligen meddela arbetslöshetskassan när din semesterperiod börjar och slutar.

Gällande lagstiftning. 

Hjälpte den här sidan dig?